Dịch vụ

GIA CÔNG CẮT DÂY CNC

( 25-02-2016 - 03:44 PM ) - Lượt xem: 1378

ID#: A9-071-04 Model: TW-530

  CNC Wire Cut Machine - WASINO

ID#: A9-071-04
Model: TW-530
Năm sản xuất: 1991
Kích thước bàn gá: 780x560 mm
Hành trình X: 500 mm
Hành trình Y: 300 mm
Hành trình Z: 260 mm
Trọng lượng máy: 3.0 ton
Kích thước DxRxC: 2.2x1.5x2.0 m