Dịch vụ

GIA CÔNG PHAY

( 08-11-2016 - 09:18 AM ) - Lượt xem: 823

Với nhiều loại máy phay đa dạng chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu về gia công phay như: Phay 2 mặt, 4 mặt, 6 mặt với dung sai xuống tới 0.02mm

Với  nhiều loại máy phay đa dạng chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu về gia công phay như: Phay 2 mặt, 4 mặt, 6 mặt với dung sai xuống tới 0.02mm