Chi tiết sản phẩm

THÉP HỢP KIM

THÉP TRÒN HỢP KIM

▪   MÁC THÉP: SCM415,SCM420,SCM440,SNCM439   

    ▪   Tiêu chuẩn:  JIS G4303.     


    ▪   Đường kính:  Ø12 ~ Ø460 mm.    
    


    ▪   Chiều dài:  6000 mm (cắt theo quy cách yêu cầu).     


 MÁC THÉP: SCM415,SCM420,SCM440,SNCM439   

    ▪   Tiêu chuẩn:  JIS G4303.     


    ▪   Đường kính:  Ø12 ~ Ø460 mm.    
    


    ▪   Chiều dài:  6000 mm (cắt theo quy cách yêu cầu).     


 
JIS SAE Thành phần hóa học (%)
C Si Mn P S Cr Mo
SCM415   0,13 ~ 0,18 0,15 ~ 0,35 0,60 ~ 0,90 0.030max 0.030max 0,90 ~ 1,20 0,15 ~ 0,25
SCM418   0,16 ~ 0,21 0,15 ~ 0,35 0,60 ~ 0,90 0.030max 0.030max 0,90 ~ 1,20 0,15 ~ 0,25
SCM420   0,18 ~ 0,23 0,15 ~ 0,35 0,60 ~ 0,90 0.030max 0.030max 0,90 ~ 1,20 0,15 ~ 0,25
SCM421   0,17 ~ 0,23 0,15 ~ 0,35 0,70 ~ 1,00 0.030max 0.030max 0,90 ~ 1,20 0,15 ~ 0,25
SCM430   0,28 ~ 0,33 0,15 ~ 0,35 0,60 ~ 0,90 0.030max 0.030max 0,90 ~ 1,20 0,15 ~ 0,30
SCM432   0,27 ~ 0,37 0,15 ~ 0,35 0,30 ~ 0,60 0.030max 0.030max 1,00 ~ 1,50 0,15 ~ 0,30
SCM435   0,33 ~ 0,38 0,15 ~ 0,35 0,60 ~ 0,90 0.030max 0.030max 0,90 ~ 1,20 0,15 ~ 0,30
SCM440   0,38 ~ 0,43 0,15 ~ 0,35 0,60 ~ 0,90 0.030max 0.030max 0,90 ~ 1,20 0,15 ~ 0,30
SCM445   0,43 ~ 0,48 0,15 ~ 0,35 0,60 ~ 0,90 0.030max 0.030max 0,90 ~ 1,20 0,15 ~ 0,30
SCM822   0,20 ~ 0,25 0,15 ~ 0,35 0,60 ~ 0,90 0.030max 0.030max 0,90 ~ 1,20 0.35 ~ 0,45
  SAE4130 0,28 ~ 0,33 0,15 ~ 0,35 0,40 ~ 0,60 0.030max 0.040max 0,80 ~ 1,10 0,15 ~ 0,25

Từ khóa liên quan "THÉP HỢP KIM"

THÉP TRÒN SCM415   SCM420   SCM440   SNCM439   

Sản phẩm cùng nhóm "Thép Làm khuôn Nhựa"

Sản phẩm

Khách hàng

Online